نمودار سازمانی بیمه پارسیان

 

 • هادی اویار حسینی

  هادی اویار حسینی

  مدیر عامل بیمه پارسیان
  • لیلا کریمیان

   لیلا کریمیان

   معاونت بيمه‌ های اموال
  • علی مدرسی نیا

   علی مدرسی نیا

   معاونت پشتیبانی و اقتصادی
  • نادر صفاجو

   نادر صفاجو

   معاونت بیمه های اشخاص
  • معاونت برنامه ریزی و توسعه

   معاونت برنامه ریزی و توسعه

=================================================================================

 • نادر صفاجو

  نادر صفاجو

  معاونت بیمه های اشخاص
  • ناصر اشرفی

   ناصر اشرفی

   درمان،حوادث و عمرگروهی
  • امین محمدی

   امین محمدی

   عمرانفرادی و درمان مسافرتی
  • علی گنجی

   علی گنجی

   بیمه های مسئولیت

=================================================================================

 • معاونت برنامه ریزی و توسعه

  معاونت برنامه ریزی و توسعه

  • بهزاد برومند

   بهزاد برومند

   مدير توسعه بازار و امور مشتريان
  • محسن فتحی

   محسن فتحی

   مدیر امور شعب و نمایندگان
  • روح الله حیدری

   روح الله حیدری

   مدير فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • امیر مومنی

   امیر مومنی

   معاونت برنامه ریزی و توسعه

=================================================================================

 • لیلا کریمیان

  لیلا کریمیان

  معاونت بيمه‌ های اموال
  • سارا آقایی

   سارا آقایی

   مدیریت بیمه های باربری
  • لیلا مشکانی

   لیلا مشکانی

   مدیریت بیمه های آتش سوزی
  • سید فرخ مطهر

   سید فرخ مطهر

   مدیریت بیمه های مهندسی
  • جعفر سلطانی احمدآباد

   جعفر سلطانی احمدآباد

   مدیریت خسارت های خودرو
  • محسن رحیمی

   محسن رحیمی

   مدیریت بیمه های نفت و انرژی

=================================================================================

 • علی مدرسی نیا

  علی مدرسی نیا

  معاونت پشتیبانی و اقتصادی
  • محمدرضا قوی پنجه

   محمدرضا قوی پنجه

   مدير امور مالی
  • محمود رابطیان

   محمود رابطیان

   مدیریت سرمایه های انسانی
  • سید احتشام موسوی

   سید احتشام موسوی

   سرپرست مدیریت پشتيبانی

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان