شركت بیمه پارسیان در عرصه ملی ، متخصص پذیرش پروژه های بیمه ای بزرگ بوده و دارای اعتبار منطقه ای و قابلیت حضور جهانی می باشد.


با برخورداری از سازمانی یادگیرنده، فن آوری پیشرفته و كاركنانی خلاق و متعهد ، با ارائه بهترین خدمات و متناسب ترین قیمت ها ، موجب رضایت مشتریان خود می گردد .
بیمه پارسیان با استفاده از این توانمندی ها ، بیمه گر برگزیده كشور و بزرگترین شركت بیمه به لحاظ حق بیمه جذب شده در سطح كشور بوده و دارای بالاترین میزان سودآوری در میان شركت های بیمه ، برای سهام داران خود می باشد.

Award-parsian 88
Award-parsian 87
Award-parsian 89
Award-parsian 86
Award-parsian 85
Award-parsian 84
Award-parsian 83
Award-parsian 76
Award-parsian 80
Award-parsian 81
Award-parsian 79
Award-parsian 77
Award-parsian 82
Award-parsian 78
Award-parsian 72
Award-parsian 73
Award-parsian 75
Award-parsian 71
Award-parsian 69
Award-parsian 70
Award-parsian 65
Award-parsian 66
Award-parsian 67
Award-parsian 68
Award-parsian 64
Award-parsian 63
Award-parsian 62
Award-parsian 61
Award-parsian 60
Award-parsian 59
Award-parsian 58
Award-parsian 57
Award-parsian 56
Award-parsian 55
Award-parsian 54
Award-parsian 53
Award-parsian 52
Award-parsian 51
Award-parsian 50
Award-parsian 49
Award-parsian 48
Award-parsian 47
Award-parsian 46
Award-parsian 45
Award-parsian 43
Award-parsian 44
Award-parsian 42
Award-parsian 41
Award-parsian 40
Award-parsian 39
Award-parsian 38
Award-parsian 37-2
Award-parsian 37
Award-parsian 34
Award-parsian 36
Award-parsian 35
Award-parsian 33
Award-parsian 32
Award-parsian 31
Award-parsian 30
Award-parsian 29
Award-parsian 28
Award-parsian 27
Award-parsian 26
Award-parsian 25
Award-parsian 24
Award-parsian 23
Award-parsian 20
Award-parsian 21
Award-parsian 22
Award-parsian 19
Award-parsian 13-1
Award-parsian 18
Award-parsian 17
Award-parsian 16
Award-parsian 15
Award-parsian 14
Award-parsian 13
Award-parsian 12
Award-parsian 11
Award-parsian 10
Award-parsian 09
Award-parsian 09-1
Award-parsian 08
Award-parsian 07
Award-parsian 07-1
Award-parsian 06
Award-parsian 02 84
Award-parsian 04-86
Award-parsian 03 85
Award-parsian 05 87
Award-parsian 01-83

بیمه پارسیان همیشه رتبه اول کشوری ...

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان