بیمه مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد بیمه پارسیان

www.parsian-bimeh.ir  بیمه مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد بیمه پارسیان

بیمه مسئولیت ناشی از قرارداد بیمه پارسیان

 

 

به طور معمول طرفین یك قرارداد ممكن است بطور غیر عمد یا سهواً باعث زیان دیگری شوند.
بیمه مسئولیت ناشی از قرارداد پارسیان خسارت‌های جانی و یا مالی ناشی از مسئولیت بیمه‌گذار وارد به طرف قرارداد را تحت پوشش قرار می‌دهد.

 

 

 

 

download pdf
download pdf

 

هیچکس از آینده خود خبر ندارد

سه شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۹

festival 1

festival 2

 

خرید و درخواست بیمه عمر پارسیان

برترین وب سایت بیمه ای کشور

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان