بیمه عمر گروهی شرکت ها

www.parsian-bimeh.ir  بیمه عمر گروهی بیمه پارسیان

بیمه عمر گروهی بیمه پارسیان

بیمه پارسیان با هدف امكان سرمایه گذاری برای كاركنان سازمانها متناسب با میزان حقوق دریافتی آنها اجرای طرح فروش جمعی بیمه عمروسرمایه گذاری را آغاز كرده است. ضمنا اداره توسعه فروش مدیریت بیمه انفرادی نیز آمادگی دارد در اجرای این طرح با كلیه نمایندگیها همكاری نماید. این همكاری بصورت آموزش موارد موثر بر موفقیت فروش جمعی، همكاری با نمایندگان و حضور در جلسات معرفی طرح به مدیران و یا پرسنل سازمان مربوطه می باشد.

در این طرح كه با همكاری سازمانها انجام می شود علاوه بر مزایای بیمه عمروسرمایه گذاری تسهیلات دیگری نیز درنظر گرفته شده است.

 


  طرح فروش جمعی چیست؟
در این طرح پس از موافقت سازمان و همچنین خرید بیمه نامه عمروسرمایه گذاری توسط كاركنان، سازمان مربوطه حق بیمه های قابل پرداخت را باتوجه به نوع پرداخت انتخاب شده در بیمه نامه های صادره از حقوق بیمه گذاران كسر كرده و به حساب بیمه پارسیان واریز می كند. در این طرح هریك از كاركنان سازمان می توانند باتوجه به توانایی خود، شرایط بیمه نامه را تعیین كند و تنها تفاوت آن نحوه پرداخت مبالغ حق بیمه است كه در آن سازمانها با كسر میزان حق بیمه هریك از بیمه گذاران از حقوق آنها، مجموع حق بیمه را بصورت یكجا پرداخت می كند. باتوجه به اینكه تعداد بیمه ها در هر شركت بیش از 50نفر خواهد بود و مبلغ حق بیمه بصورت یكجا و با تضمین سازمان دریافت می شود، شركت بیمه پارسیان نیز تسهیلات ویژه ای برای سازمانهایی كه در این طرح مشاركت نمایند درنظر گرفته شده است.


  ویژگیهای طرح فروش جمعی
  انعطاف پذیری در انعقاد قرارداد: برای هریك از كاركنان بیمه نامه مجزا صادر می شود، بنا براین امكان انتخاب شرایط مختلف بیمه نامه شامل حق بیمه موردنظر و نوع پرداخت آن، سرمایه فوت، پوششهای اضافی و ذینفع های بیمه نامه همانند فروش انفرادی بیمه نامه وجود دارد.

  نحوه پرداخت حق بیمه ها: در این طرح سازمان مربوطه متعهد می گردد با كسر حق بیمه ها از حقوق یا دریافتی كاركنان مجموع حق بیمه های كاركنان تحت پوشش خود را یكجا پرداخت نماید.
  حداقل تعداد بیمه نامه ها: برای اجرای این طرح تعداد بیمه نامه های صادره حداقل 50 عدد می باشد. این تعداد بیمه نامه می تواند برای كاركنان سازمان و اعضای درجه اول خانواده آنها باشد.

  حداقل حق بیمه دریافتی: حداقل حق بیمه ماهانه 20.000تومان است
  حداقل سرمایه بیمه نامه: 3.000.000 تومان


  مزایای منحصربفرد طرح فروش جمعی
  عدم جریمه دیركرد پرداخت حق بیمه ها
  پرداخت سود روزشمار به موجودی اندوخته
  تخفیف از سایر رشته‌ها
  امکان ادامه بیمه‌نامه به صورت انفرادی در صورت تغییر شغل یا خروج کارکنان از سازمان به هر علت

Cover