مراکز جراجی محدود طرف قرارداد با بیمه پارسیان
www.PARSIAN-BIMEH.IR
نـام مركز جراحي محدود نشاني شماره تماس
حكيم شهرك وليعصر-خيابان  شهيد بهرامي بين سپيده و بازرگان-پلاك 97 66203720
برزويه بالاتر از ميدان ونك- خيابان ليدا-شماره49 88797802
 ناباروري رويان  خيابان رسالت-خيابان بني هاشم-خيابان حافظ شرقي  23562000

festival 1

festival 2

 

خرید و درخواست بیمه عمر پارسیان

بیمه پارسیان

بهترین مراکز درمانی بیمه پارسیان در تهران

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان