نمایندگان بیمه پارسیان در استان سیستان و بلوچستان
www.PARSIAN-BIMEH.IR
كد نماينده نام و نام خانوادگی شهر نشانی شماره تماس
583410 داود خسروجردي ايرانشهر خيابان امام خميني 6، كد پستي 9916947581 09375709246
583390 فداحسين گلشيري چابهار خيابان حافظ، كدپستي 9971637589 05453339319
583300 مهناز شيباني زاهدان ايرانشهر، خيابان امام ،روبروي تعاوني 4، جنب بانك تجارت، كدپستي 3393899167 05472221715
583320 زهرا ميري قلعه نو زاهدان بلوار جانبازان،حدفاصل 20 متري خيابان قائم و اميرمعز 05412439439
583260 حجت اله اربابي بنجار زاهدان بلوار جمهوري،نبش جمهوري4،كدپستي9816984454 05412511720
583200 حميدرضا سليماني راد زاهدان بلوار دانشگاه، ابتداي جانبازان، روبروي جهاد دانشگاهي 09124047829 05412438070
583400 امين جمشيدزهي زاهدان بلوار شهيد فاضلي، كدپستي 9817714145 05414515214
583210 مريم غلامي پور زاهدان بلوار شهيد مزاري،حدفاصل مزاري23و21،كد پستي :9817745394 05412449997
583310 محمدرضا نجفي ابرندآبادي زاهدان ‌تقاطع خيابان مصطفي وخيابان فردوسي ،‌ روبروي اداره پست، پلاك 52 05413215860
583270 اسماء آذرخش بجستاني زاهدان خيابان امام خميني، نبش پارك بلوچ 05413225909
583350 مريم ظهيري زاهدان خيابان آزادگان شرقي،پلاك25/2،كد پستي : 9817669899 05412426003
583150 ناهيد اردويي جوان زاهدان خيابان آزادي، روبروي پارك شهر، پلاك 85 05413218676
583380 غلامرضا سنجري زاهدان خيابان خرمشهر،حدفاصل خيابان آزادگان و خيابان مصطفي خميني 09155419428
583340 بخت بي بي مير گل زهي زاهدان خيابان خيام ،جنب بانك صادرات 09155471987
583370 فريا جمشيدزهي زاهدان خيابان مدرس،نبش مدرس 5،كدپستي:98168353740 05412422470
583130 شيرين عارفي زاهدان خيابان مصطفي خميني،نبش خيابان بيست وسوم 09368002088
583060 فرخنده رمضاني زاهدان زيبا شهر، اول بهارستان 05413414300
583100 سرگزي زاهدان ميدان راهدار، پايانه بار 05412440908
583290 عباس توحيدي زاهدان نرسيده به چهاراه رسولي،خيابان باقري جنوبي،پلاك 134،كدپستي:9813639619 05413214155

بیمه پارسیان

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان