بیمه مرهونات بانكی بیمه پارسیان

www.parsian-bimeh.ir  بیمه مرهونات بانكی بیمه پارسیان

بیمه مرهونات بانكی بیمه پارسیان

 

 

 دریافت وام از بانك ها منوط به ارائه بیمه نامه آتش سوزی می باشد. شركت بیمه پارسیان جهت رفاه حال شما با ارائه بیمه مرهونات بانكی متعهد می شود دارایی مرهونه شما را در صورت وقوع خطرات تحت پوشش بیمه های آتش سوزی، بیمه نماید.

 

 

 

festival 1

festival 2

 

خرید و درخواست بیمه عمر پارسیان

بیمه پارسیان

برترین وب سایت بیمه ای کشور

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان