بیمه عمر و سرمايه گذاری سالمندان بیمه پارسیان

بیمه عمر و سرمايه گذاری طرح سالمندان بیمه پارسیان

طرح سالمندان با هدف ارائه پوشش بیمه عمر، همچنین امكان سرمایه‌گذاری مطمئن و سودآور برای پس اندازهای خرد متناسب با نیاز  سالمندان و در نهایت كسب رضایت ایشان طراحی گردیده است .
در طرح بیمه‌نامه عمر و سرمایه‌گذاری (طرح بیمه سالمندان) ، ضمن ارائه پوشش عمر و تشكیل اندوخته از ابتدای ٦٦ سالگی، امكان دریافت یكی از انواع مستمری در انتهای مدت بیمه‌نامه در نظر گرفته شده است. همچنین در این طرح هزینه‌های بیمه‌گری صفر در نظر گرفته شده است.

برای مبلغ و مقدار پرداخت حق بیمه: بستگی به جیب شما دارد. هر چقدر بیشتر باشد به مراتب تمام مزایا نیز که ضریبی از مبلغ می باشد افزایش می یابند.

طرح سالمندان بیمه عمر پارسیان
طرح سالمندان بیمه عمر پارسیان

هزينه آزمايشات اعم از غربالگري و عمومي به عهده بيمه گذار مي باشد.
آزمايشات غربالگري عبارت است از :
1- آقایان:  كولونسكوپي، آندوسكوپي  و  PSA
2- بانوان: كولونسكوپي، آندوسكوپي، ماموگرافي و پاپ اسمير.
  در صورتی که بیمه شده آزمايشات غربالگري را از قبل انجام داده باشد و بيشتر از ١ سال از انجام آن نگذشته باشد، در صورت ارائه به بیمه گر مبناي ارزيابي پزشكي براي بيمه شده قرار خواهد گرفت.
  در صورتی که بیمه شده آزمایشات غربالگری را ارائه نماید و مورد تایید پزشک معتمد بیمه گر قرار گیرد، آزمایشات عمومی برای بیمه شده، از طرف بیمه گر درخواست می گردد.
  بیمه گر در پذيرش و عدم پذيرش بيمه شده در طرح سالمندان مختار مي باشد.
  در محاسبات طرح بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري سالمندان، به منظور تکریم سالمندان محترم هزینه بیمه گری صفر در نظر گرفته شده است.
  ساير موارد مشابه بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري عادي مي باشد.

  مزایای دقیقتر را در این مطلب مطالعه بفرمایید

پرسش و پاسخ های ویژه عمر پارسیان را اینجا مطالعه بفرمایید

 پيشنهاد بيمه نامه عمر و سرمایه گذاری طرح انفرادی
download
گواهی اطلاع از شرایط عمومی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری
download

Cover