بیمه حمل و نقل و کالای بیمه پارسیان

www.parsian-bimeh.ir  بیمه حمل و نقل و کالای بیمه پارسیان

بیمه حمل و نقل و کالای بیمه پارسیان

 

   براساس ماده 388 اصلاحی قانون تجارت متصدی حمل و نقل به استناد بارنامه های صادره در قبال ارسال كنندگان ویا صاحبان كالا مسئول بوده و هرگونه خسارت بوجود آمده به عهده آنها می باشد. با خرید این بیمه نامه متصدیان حمل و نقل می توانند مسئولیت خود را در قبال صاحبان كالا و ارسال كنندگان تحت پوشش قرار دهند. بدیهی است خسارت وارده به بار در بیمه های باربری و مسئولیت متصدی حمل و نقل در این بیمه نامه تحت پوشش قرار خواهد گرفت .

 قدیمی ترین نوع بیمه، بیمه باربری است که بیمه گر (شركت بیمه) متعهد به جبران خسارت بیمه گذار به میزان و ترتیب توافق شده در مقابل تحقق خطرهای حمل و نقل كالا است.

 


  بیمه پارسیان كلیه ریسكهای مربوط به حمل و نقل كالا از مبادی مختلف به سایر نقاط در سراسر دنیا را اعم از اینكه از طریق دریا، خشكی (زمینی ABC) هوایی و یا تركیبی از این مسیرها باشد تحت پوشش قرار می دهد. بیمه نامه های صادره می تواند برای كالاهای وارداتی، صادراتی و یا حمل های داخلی قابل استفاده باشد و بر حسب نوع كالاها و حساسیت آنها در مقابل خطرات گوناگون پوششهای متناسب تحت عنوان كلوزهای B ،A و C ارائه می شود.

CLAUSE C   CLAUSE B   CLAUSE A

در بیمه نامه با شرط A كه اصطلاحا بیمه تمام خطر نیز به آن اطلاق می شود كلیه خطرات با استثنای خطراتی كه در بخش استثنائات بیمه نامه ذكر گردیده تحت پوشش قرار می گیرد، در این بیمه نامه فرانشیز (سهم بیمه گذار از خسارت) وجود ندارد. بیمه نامه هایی كه با شرایط B و C صادر می شوند خطراتی را تحت پوشش قرار می دهند كه نام آنها در بیمه نامه صراحتا ذكر شده باشد. تعداد خطرات تحت پوشش در شراط B بیش از خطراتی است كه در شرایط C تحت پوشش قرار می گیرد و وجود فرانشیز در بیمه نامه های با شرایط B یكی از ویژگی های این نوع بیمه نامه می باشد.

 hr

بیمه‌نامه باربری وارداتی  این بیمه‌نامه یكی از اسناد مورد نیاز جهت گشایش اعتبار در بانك‌ها بوده و خطراتی‌ كه‌ در حین حمل، كالاهای‌ خریداری‌شده از كشورهای مختلف جهان به مقصد ایران را تهدید می‌كند تحت پوشش‌ قرار می‌ دهد.

 بیمه‌نامه باربری صادراتی  این بیمه‌نامه كالاهایی كه از ایران به مقصد كشورهای خارجی حمل می گردند و بر اساس شرایط فروش نیاز به بیمه‌نامه صادراتی دارند، را تحت پوشش قرار می‌دهد.

 بیمه‌نامه باربری ترانزیت  مبدأ و مقصد برخی از حمل‌ها در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران بوده و كشور ایران تنها در مسیر حمل قرار دارد برای این نوع حمل‌ها بیمه‌نامه‌های ترانزیت صادر می گردد.

 بیمه نامه باربری داخلی   شركت‌ها و موسسات حمل و نقل داخلی براساس ماده 386 قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه موظفند محمولاتی را كه صاحبان كالا جهت حمل به مقاصد مورد نظرشان به آنها واگذار می‌نمایند، صحیح و سالم به مقصد برسانند و در صورت بروز خسارت، آن را جبران نمایند. اما همان‌طور كه قبلا نیز اشاره شد، در صورت مكفی نبودن بیمه مسئولیت متصدیان حمل و یا مقصر نبودن شركت حمل و نقل شما می توانید با تهیه بیمه باربری داخلی این خسارت را جبران نمایید. بیمه‌نامه‌های باربری داخلی تابع شرایط و مقررات داخل كشور بوده و برحسب توافق شركت بیمه و صاحب كالا خطرات متنوعی را تحت پوشش قرار می‌دهند . hr

شرایط بیمه حمل و نقل كالا در بیمه پارسیان

 TOTAL LOSS

  شرط کلی: زمانی است كه كالا در یك حادثه كاملا از بین رفته یا غیر قابل استفاده گردد.

 CLAUSE C

  آتش سوزی، انفجار
  به گل نشستن، زمین گیر شدن، برخورد با كف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن كشتی یا شناور
  واژگون شدن یا از راه یا از ریل خارج شدن وسیله حمل زمینی
  تصادم یا برخورد كشتی یا شناور با هر وسیله حمل دیگر و یا با اجسام خارجی به غیر از آب
  تخلیه كالا در بندر اضطراری
  فدا كردن كالا در جریان زیان همگانی
  به دریا انداختن كالا برای سبك سازی

 CLAUSE B

  زلزله، آتشفشان ، صاعقه
  به دریا افتادن كالا از روی عرشه كشتی
  ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به كشتی، شناور، محفظه كالا، كانتینر، لیفت وان یا محل انبار
  از بین رفتن كامل هر بسته كالا در كشتی یا شناور
  از بین رفتن هر بسته كالا به علت سقوط در هنگام بارگیری و یا تخلیه كشتی و یا شناور
  خطرهای زیر با منظور نمودن درصد یا مبلغی به عنوان فرانشیز (سهم بیمه گذار از خسارت وارده) تحت پوشش كلوز B می باشند:
  دزدی، دله دزدی، قلاب زدگی
  آبدیدگی، روغن زدگی، پارگی
  شكست، ریزش
  خسارت ناشی از كالای مجاور
  همچنین خسارت ناشی از عدم تحویل یك بسته كامل نیز با پیوست نمودن كلوز PILFERAGE AND NONDELIVERY به كلوز B تحت پوشش می باشد.

 CLAUSE A

  بیشتر برای كالاهای حساس و آسیب پذیر مورد استفاده قرار می گیرد و كلیه خطرها به جز موارد مستثنی شده را شامل می شود .

  استثنائات : ( اهم مواردی كه مشمول بیمه باربری نمی باشند )

موارد استثناء در شرایط B ,C :
این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمی گردد :

  تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار.
  تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از كافی نبودن یا نا مناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه برای حمل .
  تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه .
  تلف ، آسیب یا هزینه ای كه علت اساسی آن تاخیر باشد ، حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد .
  تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از ورشستگی یا اعسار مالكان ، مدیران ، اجاره كنندگان یا گردانندگان كشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یكی از آنها .
  تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از كاربرد هر نوع سلاح جنگی كه با انرژی اتمی یا شكست و یا تركیب هسته ای یا واكنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اكتیو كار كند .
  آسیب عمدی یا تخریب عمدی كالای مورد بیمه یا قسمتی از آن توام با سوء نیت از طرف هر كس .
  نشت و ریزش عادی ، كسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه .

  موارد استثناء در شرایط A :
   تمامی موارد ذكر شده در شرایط B و C به جز آسیب عمدی یا تخریب عمدی كالای مورد بیمه یا بخشی از آن توام با سوء نیت از طرف هر كس ،به جز بیمه گذار .

 بیمه حمل و نقل داخلی

  خطرات اصلی شامل آتش سوزی و حادثه وسیله حمل ( تصادف، تصادم، واژگونی و پرت شدن وسیله نقلیه )
  خطرهای اضافی كه بر حسب توافق هنگام صدور بیمه نامه به خطرهای اصلی اضافه می شوند از قبیل بارگیری، تخلیه، سرقت و ....

 اسناد و مدارك لازم جهت بررسی و پرداخت خسارت


  محصولات صادراتی – وارداتی :

  اعلام خسارت به موقع بیمه گذار

  بارنامه
  فاكتور خرید
  صورت بسته بندی
  گواهی مبدا
  راه نامه C.M.R در حمل های زمینی
  تصویر پشت و روی پروانه ورودی كالا
  تصویر پشت و روی پروانه خروجی كالا(برای كالای صادراتی)
  قبوض انبار گمركی
  صورت مجلس گمركی یا بندری
  گواهی كسر تخلیه یا عدم تحویل(در صورت كسری كالا)
  گزارش بازدید كارشناس خارجی (در صورتی كه خسارت خارج از كشور واقع شده باشد)
  گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه(در مورد خسارت های ناشی از حادثه)
  برگ جانشینی یا فرم وكالتنامه لاتین

  محمولات حمل و نقل داخلی :
  اعلام خسارت به موقع بیمه گذار

  بارنامه
  فاكتور یا سندی مبنی بر تعیین ارزش واقعی بیمه شده
  گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه
  صورت مجلس یا گزارش كارشناسی شركت بیمه مبنی بر تعیین میزان خسارت

  محمولات وسائط نقلیه آبی (شناورهای كوچك دریایی):
  اعلام خسارت بموقع بیمه گذار

  گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه
  گزارش هواشناسی محل حادثه
  گواهی سازمان بنادر و كشتیرانی مبنی بر وقوع حادثه
  پروانه ثبت و بهره برداری
  گزارش قابلیت دریا پیمایی از موسسات معتبر و مورد تایید سازمان بنادر و كشتیرانی
  گواهی نامه ایمنی سازمان بنادر و كشتیرانی
  آخرین مجوز خروج شناور از بندر مبداء

download

festival 1

festival 2

 

خرید و درخواست بیمه عمر پارسیان

بیمه پارسیان

برترین وب سایت بیمه ای کشور

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان