بیمه انرژی بیمه پارسیان

 www.parsian-bimeh.ir بیمه انرژی بیمه پارسیان

بیمه انرژی بیمه پارسیان

 پروژه های عمرانی و زیر بنائی دردست احداث جهت استخراج نفت، گاز و پالایش و پخش آنها و نیز پتروشیمی و سایر كارخانجات جانبی كه در فرآیند استخراج نفت و گاز احداث می گردند، تحت عنوان انرژی در صنعت بیمه مطرح می باشند.
واضح است كه انرژی انواع گوناگون دارد و در طبیعت از یك شكل به شكل دیگر تبدیل می شود و در فرآیند تبدیل نیز از تاسیسات و ابنیه استفاده می شود كه در جای خود تحت پوشش بیمه نامه مناسب قرار می گیرد.

بعنوان نمونه در احداث سد و تبدیل انرژی پتانسیل آب ذخیره شده پشت سد به انرژی الكتریكی در نیروگاه آبی، برای سد بیمه تمام خطر پیمانكاران و برای نیروگاه بیمه تمام خطر نصب صادر می گردد.
در صنعت بیمه بیشتر مواردیكه در ارتباط با نفت، گاز و پتروشیمی است، چه در هنگام ساخت و چه در زمان بهره برداری تحت عنوان انرژی بیمه می شوند.

با توجه به ماهیت ریسك و ارزش اقلام مورد بیمه، چه در بخش ساحلی و چه در بخش فراساحلی، شركتهای بیمه داخلی نیازمند پوشش بیمه اتكائی می باشند؛ بدین صورت كه برای هركدام از پروژه های در حال اجرا و بهره برداری از شركتهای بیمه خارجی معتبر و دارای حداقل رتبه بندی A، نرخ و شرایط اخذ شده و پس از موافقت بیمه گزار مازاد بر سهم نگهداری بازار داخل كشور نزد بیمه گران معتبر اتكائی می گردد.

بیمه پروژه های انرژی بر اساس قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری باید در داخل كشور انجام گیرد، اگر پروژه ای به هر نحوی از انحاء مستقیماً در خارج بیمه گردد خلاف قانون می باشد و مورد بازخواست بیمه مركزی ایران قرار خواهد گرفت، بنابراین بیمه نامه باید در داخل كشور توسط یكی از شركتهای بیمه صادر گردد ولی واگذاری به عنوان اتكائی مجاز می باشد.

پروژه های انرژی در هنگام احداث به دو بخش تقسیم بندی می شوند:

بخش اول: فراساحل (Offshore) بخش دوم: در ساحل (Onshore)

 

بیمه نامه ای كه برای كارهای دریائی صادر می شود با متن خاص بوده و با بیمه نامه تمام خطر نصب كه برای كارهای Onshore صادر می شود متفاوت است، در بیمه پروژه های انرژی مسئله Warranty Surveyor از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و بیمه گران با توجه به آنها نرخ و شرایط می دهند و بیمه گزار نیز در حین اجرای كار باید Warranty را رعایت نماید.

معمولاً حفاری چاهها، نصب جاكت، تاپ ساید Top Side لوله كشی و تاسیسات جانبی در دریا صورت گرفته و پس از استخراج نفت یا گاز آن را با لوله به ساحل فرستاده و در پالایشگاه فرآیند تصفیه انجام می پذیرد، بدین ترتیب بخشی از كارها در دریا و بخشی دیگر در خشكی انجام می شود، با در نظر گرفتن خطرات تهدید كننده معمولاً حق بیمه بخش دریائی كار و یا به عبارت دیگر نرخ بیمه تمام خطر Offshore بالاتر از Onshore می باشد.

این پروژه ها در حین بهره برداری نیز بصورت سالیانه تحت پوشش بیمه قرار می گیرند، بیمه های تمام خطر، پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی را تحت پوشش وسیعی قرار می دهند كه عمدتاً شامل حوادث طبیعی، حوادث ناشی از اجرای كار در زمان نصب، مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث، اموال مجاور، شكست ماشین آلات، عدم النفع ناشی از شكست ماشین آلات و غیره می باشد.

جهت بیمه پروژه های عمرانی و زیر بنائی تفاوتی بین شركتهای بیمه دولتی و خصوصی وجود ندارد، هرگونه انحصار در این زمینه برداشته شده و رقابت سالم تعیین كننده شركت برنده جهت صدور بیمه نامه خواهد بود.

 hr

شركت بیمه پارسیان پروژه های زیر را در منطقه عسلویه تحت پوشش قرار داده است:
  فاز 6 و 7 و 8 بخش دریایی
  نصب سكو دریایی SPD9
  فاز 9و10 بخش خشكی
  فاز 9 و 10 بخش انتقال تجهیزات     
علاوه بر پروژه‌هایی كه بیمه‌نامه آن‌ها مستقیماً در شركت بیمه پارسیان صادر شده ‌است، این شركت بصورت بیمه گری مشترك در بیمه نمودن بخش عمده ای از پروژه‌های مربوط به پتروشیمی و پالایشگاه‌های گاز كشور مشاركت دارد.

 

download

festival 1

festival 2

 

خرید و درخواست بیمه عمر پارسیان

بیمه پارسیان

برترین وب سایت بیمه ای کشور

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان