طرح خانواده عمر و سرمایه‌گذاری در بیمه پارسیان

مدیر بیمه‌های عمر انفرادی بیمه پارسیان خبر داد:

طرح خانواده عمر و سرمایه‌گذاری در بیمه پارسیانمدیر بیمه‌های عمر انفرادی بیمه پارسیان از طرح خانواده عمر و سرمایه‌گذاری به عنوان طرح‌ جدید شرکت بیمه پارسیان در بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری خبر داد.

mohammadi-omr

به گزارش روابط‌عمومی بیمه پارسیان امین محمدی با بیان اینکه یکی از طرح‌های جدید بیمه‌ای تعریف شده روی بیمه‌نامه‌های عمروسرمایه‌گذاری، طرح خانواده عمر و سرمایه‌گذاری است، گفت: همانطور که از عنوان این طرح مشخص است، در قالب یک بیمه‌نامه مجموعه افراد یک خانواده (شامل شوهر، همسر و دو فرزند) تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند و به لحاظ فنی طرح مذکور مشابه بیمه‌نامه عمروسرمایه‌گذاری (طرح عادی) بوده، به گونه‌ای که با پرداخت یک حق بیمه در ابتدای هر دوره و پس از کسر حق بیمه پوشش‌های بیمه‌ای (پوشش‌های اصلی و اضافی) و هزینه‌های بیمه‌نامه، اندوخته سرمایه گذاری شکل خواهد گرفت.

وی افزود: در این طرح هر بیمه شده به صورت مجزا دارای سرمایه فوت (فوت به هر علت، فوت حادثه) مخصوص به خود بوده که متناسب با این سرمایه، سن و وضعیت سلامتی وی حق بیمه فوت در هر سال بیمه‌ای محاسبه و در صورت وقوع فوت، سرمایه فوت مربوطه به ذی‌نفعان بیمه‌نامه پرداخت خواهد شد. به گفته محمدی همچنین هر یک از بیمه شدگان در صورت درخواست، می‌توانند با پرداخت حق بیمه مجزا از پوشش‌های اضافی بهره‌مند شوند و با توجه به پرداخت یک حق بیمه پایه در این طرح، بیمه‌نامه دارای یک اندوخته و ارزش بازخرید بوده که بیمه‌گذار می‌تواند طی مدت قرارداد از آن بهره‌مند شود.

مدیر بیمه‌های عمر انفرادی بیمه پارسیان با اشاره به مهم‌ترین مزایا و ویژگی‌های مربوط به این طرح خاطرنشان کرد: پوشش بیمه‌ای برای مجموعه‌ای از افراد در قالب یک بیمه‌نامه بوده که این امر منجر به کاهش هزینه‌‌های اداری و سایر هزینه‌های بیمه‌گری در مقایسه با خرید جداگانه بیمه نامه‌ها شده و نهایتاً منجر به تقویت اندوخته بیمه‌نامه خواهد شد. همچنین چنانچه در هر سال بیمه‌ای بیمه شده اول قرارداد (بیمه‌گذار) قبل از بیمه شده دوم در آن سال بیمه‌ای فوت نماید، بیمه‌نامه بدون پرداخت حق بیمه ادامه یافته و سایر بیمه‌شدگان بدون پرداخت حق بیمه، از تمامی پوشش‌های بیمه‌نامه بهره‌مند خواهند شد.

گفتنی است طرح مذکور قابلیت کاربرد (با تمام ویژگی‌های و پوشش‌های طرح 4 نفره) برای زوج‌های بدون فرزند را نیز خواهد داشت و در صورت فرزنددارشدن، فرزند می‌تواند به عنوان یک بیمه‌شده جدید به بیمه‌نامه اضافه‌ شود. همچنین امکان تبدیل سایر بیمه‌نامه‌های مربوط به طرح عادی عمروسرمایه‌گذاری به طرح خانواده در صورت داشتن شرایط وجود خواهد داشت.

festival 1

festival 2

 

بیمه پارسیان

اخبار بیمه پارسیان

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان