كسب جایزه مدیریت سلامت اداری توسط بیمه پارسیان

كسب جایزه مدیریت سلامت اداری توسط بیمه پارسیان

salamat كسب جایزه مدیریت سلامت اداری توسط بیمه پارسیانبیمه پارسیان موفق به كسب جایزه مدیریت سلامت اداری شد.


به گزارش روابط عمومی بیمه پارسیان در راستای برنامه ششم از 10 برنامه تحول نظام اداری كشور و فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی از حضور شركت بیمه پارسیان در دومین دوره نظام ارزیابی مدیریت سلامت اداری تقدیر شد و این سازمان در سطح دو پیشرو در مدیریت سلامت اداری قرار گرفت.

بیمه پارسیان موفق به كسب جایزه مدیریت سلامت اداری شد.

گفتنی است جایزه مدیریت سلامت اداری به منظور شناسایی و تقدیر از سازمان‌هایی كه در حوزه زیرساختی انگیزشی و توانمندسازی عملكرد مناسبی داشته اند در نیمه دوم سال 1389 طراحی شده و تاكنون دو دوره از این نظام ارزیابی با اهداف سنجش توانمندی های موجود در سازمان جهت مدیریت سلامت اداری، سنجش نظام های انگیزشی موجود در سازمان جهت پرهیز از توسعه فساد اداری و سنجش نظام ها، ساختارها و فرهنگ سازی اجرایی شده است كه بیمه پارسیان یكی از شركت های تقدیر شده در دوره دوم بود.

festival 1

festival 2

 

بیمه پارسیان

اخبار بیمه پارسیان

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان