بیمه پارسیان جایزه مدیریت سلامت اداری را دریافت كرد

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل در اختتامیه پنجمین دوره جایزه مدیریت سلامت اداری بیمه پارسیان در میان شركت‌های بیمه بالاترین سطح این جایزه را دریافت نمود.
در اختتامیه این دور از جایزه سلامت اداری كه با حضور تنی چند از مسئولین و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران و كارشناسان شركت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی در سالن تلاش وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعی برگزارشد برندگان جوایز در سطوح مختلف معرفی و جوایز ایشان اهدا گردید كه بالاترین سطح جایزه در صنعت بیمه به بیمه پارسیان تعلق گرفت.
در ارزیابی موسسات برای اهدای این جایزه، سازمان‌ها در سه حوزه "بانك و بیمه و موسسات مالی"، "انرژی (برق، نفت، گاز و...)" و "خدمات" طبقه بندی و براساس یك مدل مشخص و معیارهای مختلفی همچون راهبری و مدیریت سلامت اداری، نظام ها و ساختارها و نظام مدیریت سلامت اداری مورد ارزیابقی قرار گرفتند كه براساس نتایج بدست آمده بیمه پارسیان بالاترین سطح این جایزه در صنعت بیمه را به خود اختصاص داد.

بیمه پارسیان جایزه مدیریت سلامت اداری را دریافت كرد

festival 1

festival 2

 

بیمه پارسیان

اخبار بیمه پارسیان

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان