روابط عمومی بیمه پارسیان تندیس طلایی روابط عمومی ایران را كسب نمود

روابط عمومی بیمه پارسیان تندیس طلایی روابط عمومی ایران را كسب نمود


تندیس طلایی روابط عمومی دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران و سیزدهمین همایش روابط عمومی برتر ایران به مدیر روابط عمومی بیمه پارسیان اهدا شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل بیمه پارسیان؛ دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران با حضور بیش از 600 نفر از اساتید و چهرههای روابط عمومی، علوم ارتباطات، مدیران و کارشناسان روابط عمومی، ششم دی ماه در مرکز همایش های بین المللی المپیک با رویكرد آیندهپژوهی روابط عمومی با تاكید بر ایران1404 و محوریت بحث برروی چالشها وموفقیتها و مقابله با برخی مسائل موجود در حال حاضر بر روابط عمومی و پیشبرد فعالیت مدیران و شاغلان این امر با نگرش آینده پژوهی و مسئولیت اجتماعی برگزارشد.
شایان ذكر است روابط عمومی بیمه پارسیان كه از سوی هیئت داوران در بخش ارتباطات رسانهای انتخاب گردیده بود طی مراسمی با اهدای تندیس طلایی روابط عمومی ایران به آقای مهدی عزیزیها مدیر روابط عمومی و امور بینالملل بیمه پارسیان مورد تقدیر و قدردانی قرار گرفت.

روابط عمومی بیمه پارسیان تندیس طلایی روابط عمومی ایران را كسب نمود

festival 1

festival 2

 

بیمه پارسیان

اخبار بیمه پارسیان

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان