بیمه پارسیان لوح و تندیس برنز رعایت حقوق مصرف كنندگان را دریافت نمود

بیمه پارسیان لوح و تندیس برنز رعایت حقوق مصرف كنندگان را دریافت نمودبه گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل بیمه پارسیان، پس ازطی مراحل فنی و ارسال مدارك و مستندات شركت از قبیل مدارك مالی، فرم های ایزو، گزارش های سالیانه و نتایج نظرسنجی ها به سازمان حمایت از حقوق مصرف كنندگان و تولیدكنندگان و همچنین ارزیابی های مختلف كارشناسان این سازمان از مجموعه بیمه پارسیان بصورت مستقیم و مصاحبه با مدیران شركت، این سازمان بیمه پارسیان را شایسته دریافت تندیس برنز رعایت حقوق مصرف كنندگان در سال 93 دانست.


این تندیس در همایش روز ملی حمایت از مصرف كنندگان كه به همین منظور در سالن همایش های صداوسیمای ج.ا.ا و با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین مدیران سازمان های حامی حقوق مصرف كننده و مدیران و كارشناسان سازمان حمایت از حقوق مصرف كنندگان و تولید كنندگان برگزارشد به بیمه پارسیان اهدا گردید.


رعایت اولویت های مشتری مداری، حركت به سمت تكریم ارباب رجوع و پیاده سازی اصول مشتری مدارانه در سازمان از فاكتورهای اعطای این تندیس می باشد كه پس از ارزیابی های انجام شده، بیمه پارسیان در بخش خدمات بیمه در سال 93 شایسته دریافت این تندیس اعلام شد.

 

 

 

 

festival 1

festival 2

 

بیمه پارسیان

اخبار بیمه پارسیان

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان