بیمه پارسیان در نمایشگاه بورس،بانك و بیمه حضوری توانمند خواهد داشت

 

 به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل بیمه پارسیان در نمایشگاه امسال آخرین خدمات این شركت به بازدیدكنندگان نمایشگاه در دو غرفه مجزا ارائه خواهد شد.

بیمه پارسیان بعنوان بزرگترین شركت كاملاً خصوصی كشور در نمایشگاه بورس،بانك و بیمه سال 93 حضوری درخشان خواهد داشت و كارشناسان این شركت در دوغرفه مجزا كه یك غرفه در كنار گروه مالی پارسیان و یك غرفه مستقل خواهند بود به ارائه جدیدترین خدمات خود و آخرین اطلاعات بیمه‌ای به بازدیدكنندگان خواهند پرداخت.

بیمه پارسیان در نمایشگاه بورس،بانك و بیمه حضوری توانمند خواهد داشت

 

غرفه مجزای بیمه پارسیان در سالن میلادB  غرفه شماره 31 و غرفه مشترك این شركت در كنار گروه مالی پارسیان در سالن 38 دایر می باشند.

 

festival 1

festival 2

 

بیمه پارسیان

اخبار بیمه پارسیان

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان