بیمه پارسیان برگزیده دریافت نشان طلایی توسعه و پیشرفت سازمانی در بیمه و استاندارد بین المللی عملكرد مطلوب در خدمات بیمه OPI از سوی اجلاس متخصصین باینكس شد.

نظر به مطالعات و ارزیابی های صورت گرفته بر مبنای طرح مشترك توسعه ملی در عملكرد بانك، بیمه و بورس كه با همكاری سازمانها و دستگاه های دولتی از جمله سازمان سرمایه گذاری و كمك های اقتصادی و فنی ایران، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران انجام گردیده است، شركت بیمه پارسیان با تكیه بر خلاقیت و ابتكار، ایجاد توسعه و رشد درون سازمانی و برون سازمانی در بخش های تخصصی همچون جلب اعتماد مشتریان با ارائه خدمات تخصصی، افزایش سرعت در ارائه خدمات، افزایش حداكثر سهم خود از بازار صنعت بیمه، توسعه و رشد شعب و نمایندگان فعال خود، ارتقا و سطح دانش فنی و كاربردی در پرسنل خود و بكارگیری نیروهای آكادمیك در حوزه بیمه طی سالهای 1391 و 1392 توانسته است به یك شركت پیشرو، مبتكر و معتبر در ارائه خدمات بیمه تبدیل گردد.

بیمه پارسیان برگزیده دریافت نشان طلایی توسعه و پیشرفت سازمانی در صنعت بیمه و استاندارد بین المللی عملكرد مطلوب در خدمات بیمه OPI از سوی اجلاس متخصصین باینكس شد.

در این راستا مركز تحقیقات و ارزیابی دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران با نظر به پویایی، رشد و تعالی صورت گرفته، شركت بیمه پارسیان را در دو بخش تخصصی :
1. برگزیده دریافت نشان و استاندارد بین المللی عملكرد مطلوب در خدمات بیمه OPI از سوی اتحادیه اروپا
2. برگزیده دریافت نشان طلایی توسعه و پیشرفت سازمانی در صنعت بیمه
انتخاب نمود و طی مراسمی ویژه در اجلاس متخصصین «باینكس Bainex » ( دهمین اجلاس متخصصین و روسای بانك، بیمه و بورس و شركت های تاثیرگذار در اقتصاد كشور) در حضور مقامات و مسئولین و رسانه های ملی حاضر، از شركت بیمه پارسیان تقدیر و تجلیل بعمل آمد.

شایان ذكر است اجلاس متخصصین باینكس ( دهمین اجلاس متخصصین و روسای بانك، بیمه، بورس و شركت های تاثیر گذار در اقتصاد كشور) روز هشتم خرداد ماه 1393 در مركز همایش های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

festival 1

festival 2

 

بیمه پارسیان

اخبار بیمه پارسیان

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان