تقدیر از عملكرد موفقیت آمیز بیمه پارسیان در پنجمین جشنواره ملی بهره‌وری

در پنجمین جشنواره ملی بهره‌وری، از عملكرد شرکت بیمه پارسیان در بخش‌های اصلی و جانبی جشنواره تقدیر به عمل آمد.

 تقدیر از عملكرد موفقیت آمیز بیمه پارسیان در پنجمین جشنواره ملی بهره‌وری

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه پارسیان، پس از ارزیابی های مختلف و بررسی‌های كمیته علمی و همچنین داوران پنجمین جشنواره ملی بهره‌وری، در مراسم اختتامیه این جشنواره که در جریان آن بنگاه‌های اقتصادی برتر در این عرصه معرفی شدند، در بین شركت های بیمه ، بیمه پارسیان براساس شاخص‌های علمی بهره‌وری و پس از تایید كمیته علمی و داوران جشنواره، شایسته تقدیر در هردو بخش اصلی و جانبی اعلام شد و لوح تقدیر و گواهینامه عضویت سامانه ملی اندازه‌گیری و تحلیل شاخص های بهره‌وری به مدیر عامل شركت، آقای هادی اویارحسین اعطا شد.

شایان ذکر است كه تحلیل عملكرد بیش از هزار شركت در 34 گروه بر اساس صورتهای مالی سال 91 توسط سامانه ملی اندازه‌گیری و تحلیل شاخص های بهره‌وری انجام گرفته و فقط یك شركت از هر گروه در بخش اصلی موفق به دریافت لوح تقدیر شدند.

festival 1

festival 2

 

بیمه پارسیان

اخبار بیمه پارسیان

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان