كسب لوح تقدیر چهارمین جشنواره ملی بهره‌وری توسط بيمه پارسيان

درحالی كه از میان شركت‌های بیمه، 6 شركت نامزد دریافت لوح تقدیر چهارمین جشنواره ملی بهره‌وری بودند، تنها شركت بیمه پارسیان موفق به دریافت این لوح در بخش اصلی جشنواره شد.


به گزارش روابط‌عمومی بیمه پارسیان، در دوره چهارم جشنواره ملی بهره‌وری شاخص‌های 1030 بنگاه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت که بیمه پارسیان در بخش اصلی و بر اساس بررسی شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری کل به عنوان تنها شركت بیمه كشور، موفق به كسب لوح تقدیر شد.
 

گفتنی است این تقدیر براساس محاسبات انجام گرفته مربوط به اندازه‌گیری شاخص‌های مالی، اقتصادی و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی از سال 1386 تا 1390 صورت گرفت كه در این دوره در مجموع 31 گروه اقتصادی مورد بررسی و 314 بنگاه اقتصادی به عنوان شرکت‌های نامزد انتخاب شدند و درنهایت شرکت‌های برتر مورد تقدیر قرار گرفتند.

festival 1

festival 2

 

بیمه پارسیان

اخبار بیمه پارسیان

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان