پیام مدیر عامل بیمه پارسیان آقای هادی اویار حسین

 

 به نام خدا

خداوند بزرگ را شكر گزارم كه توفيق خدمتگزاري در سنگري جديد (بيمه پارسيان) را نصيب اينجانب فرموده است و اميدوارم دست در دست كاركنان صديق و نمايندگان فهيم اين شركت بتوانيم واژه خدمتگزاري صادقانه به هموطنان گرامي را معنايي دوباره بخشيم. بيمه پارسيان اكنون به عنوان بنگاهي خوشنام و با امكانات بالقوه فراوان جهت رشد و توسعه، دارا بودن نيروي انساني جوان و تحصيلكرده، دستيابي به تعالي سازماني و رسيدن به افقهاي جديد را سرلوحه اهداف خود قرار داده است.

 بر اساس افق آينده ترسيم شده در چشم انداز و پيروي از استراتژي سازماني، معتقدم تا با به كارگيري استراتژي دانش محور و با به خدمت گرفتن فن آوري روزآمد، هدف گذاري درست و حركت برنامه اي، اطمينان و اعتماد به سرمايه هاي انساني، پويايي سازماني را حفظ نموده و با انعطاف پذيري در شرايط ناپايدار محيط بين المللي ضمن شناخت صحيح از فرصتها با چابكي و سرعت عمل به موقع چالشها را با موفقيت طي نماييم.

 ميثاق مشترك يكپارچه كاركنان و نمايندگان بيمه پارسيان كسب رضايت كليه ذينفعان بالاخص رضايت مشتريان گرانقدر است.

 شعار راهبردي "هميشه حق با مشتري است" را نصب العين خود قرار داده و تجلي واقعي مشتري مداري و تكريم ارباب رجوع را به نظاره بنشينيم.

 به اميد سرافرازي ايران اسلامي عزيز و اعتلاي روزافزون گروه مالي پارسيان و سپاس از اعتماد مشتريان محترم، اميدواريم با افزايش سهم از بازار به دنبال كسب رضايت مشتريان شركت باشيم و همواره ارزش هاي كليدي بيمه پارسيان را كه همانا آينده نگري، راستي و درستي، اعتماد و اعتبار، مشتري مداري و شايستگي است، سرلوحه كارمان قرار دهيم .

 هادي اويار حسين
مدير عامل

 

 


festival 1

festival 2

 

بیمه پارسیان

برجسته ترین مدیران بیمه پارسیان در کشور

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان