نمایندگان بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه پارسیان
www.PARSIAN-BIMEH.IR
كد نمايندگي شهر نام و نام خانوادگي شماره تماس
340660 آباده حمید رضا خاکسار 09171531929
378010 اراك مهدي كريمي نائيني 09121470701
378020 اراك شهرزاد اسدي زاده 09373673983
340860 ارسنجان امین خادمی 09353109700
330210 اصفهان علی اصغر رفیعی دمنه 09131331091
330180 اصفهان حسین یارمحمدی اشنی 09132258255
330070 اصفهان عباسعلی سلطانی 09131280816
330080 اصفهان ناصر دری دولت ابادی 09132056456
330090 اصفهان امین یاری 09131686591
330100 اصفهان مسعود بهرام ارجاوند 09133256232
330110 اصفهان ندا عرب 09138079676
330120 اصفهان مسیب همتی 09132270791
330130 اصفهان عباس حیدری 09133167797
330140 اصفهان حامد رضایی برزانی 09133085834
330150 اصفهان افسانه صادقی 09131285013
330160 اصفهان مریم محمدی نیسیانی 09132014851
330170 اصفهان توران دخت جلالی 09132046018
330050 اصفهان منصور حيدري هرستاني 09132861975
330060 اصفهان وحيد محسني اژيه 09365367281
330010 اصفهان ناصر فولادي فروشاني 09138067785
330030 اصفهان مجيد ابوالحسيني 09132351620
340200 اقليد محمد رضا نور محمدي 09179514168
340230 اقليد رقيه رئيسي 09172541062
340590 اقليد مجيد مصفائي 09171535395
372060 اهواز حسين حيدري سبكي 09166028056
372080 اهواز پروین کریمی 09333666513
320500 بجنورد سعید کمالی 09331434770
360050 بندرعباس حبيبه خوردستاني 09392641729
397050 بوشهر مريم قيطاس 09179297692
397090 بوشهر سکینه مرشدی 09177705922
397080 بوشهر یوسف کمالی 09173210425
397190 بوشهر محسن نامی 09379813393
320480 بیرجند جواد رمضانی 09151406835
345030 تبریز سامان عبادی 09141096189
345040 تبریز حسین هاشمی 09141036866
345050 تبریز بهرام سردار علی پور 09143102025
345060 تبریز الهام نوذری 09141162287
345070 تبریز سمیرا عبادی 09144217174
345080 تبریز پریسا قلی زاده 09394443154
310740 تهران مبین جهانگیروند 09125263382
310780 تهران حدیث کرمی 09199327401
310740 تهران مبین جهانگیروند 09125263382
310700 تهران مرتضی مومنی اوریمی 09366367989
310720 تهران منصوره خان محمدی 09102116334
310720 تهران منصوره خان محمدی 09102116334
310750 تهران رضا پیرهادی 0٩١٢١٢٧٠٤٩٩
310590 تهران محمدرضا ابراهیم پوربنکداری 09126226538
310600 تهران امین حدادسبزوار 09364291829
387080 تهران سینا بصیری 09183526056
310640 تهران رقیه کاظمی 09122366284
310650 تهران طیبه دستوری 09122387554
310690 تهران سمانه پاشنا 09124447607
310680 تهران علی فرهان پور همدانی 09198918992
310660 تهران مژگان محمدی 09128590787
310480 تهران محمدرضا همت خواه 09125949404
310520 تهران الهه عظیمی 09123579113
310530 تهران سمیرا درشک 09190625797
310540 تهران محمدرضاحداد زاده 09149131418
310550 تهران حسین نعمتی خواه 09123276351
310560 تهران مرجان صدقی 09128880994
310610 تهران ریحانه صبری 09122779383
310620 تهران طاهره السادات بدری 09124138728
310630 تهران ملیحه شاه محمدی 09191851280
310220 تهران علي احمدي 09123399690
310240 تهران طاهره رهبان 09111434008
310280 تهران سيد جواد موسوي 09121400480
310290 تهران سيد جمشيد حسيني 09126602087
310300 تهران رضا رستگار 09127998748
310310 تهران جمال هدايت نيا 09121725720
310320 تهران مجيد تهراني منش 09123887297
310340 تهران نيما رستم زاده 09126628560
310360 تهران آزاده اميران 09357806045
310380 تهران آيت اله مهديان 09198324330
310390 تهران فاطمه شريفي 09198002045
310400 تهران مهدي ياسورعيني 09122159033
310410 تهران الهه اصولي 09128103374
310420 تهران ناهيد عزيزنژاد 09122876104
310430 تهران عليرضا خسروي زاده 09379592942
310450 تهران رضا مطهري 09391151665
310460 تهران حسين كمالي پور 09121268008
310470 تهران احمد رضا قضاتي 09123885174
310500 تهران مريم فلاح توانا شيخاني 09366372177
310510 تهران امير پرورش 09122302484
310090 تهران امين پوردهباشي 09126083107
310120 تهران مهدي خادم كاظمي 09122599879
310140 تهران مريم نمازيان خوئي 09198414185
310200 تهران زهرا خضراء 09124893801
340840 جهرم مجتبی نجاتی جزه 09178781046
340880 جهرم فاطمه رشیدی 09176101030
390010 خرم آباد(لرستان) توران پيرهادي 09135186367
320380 خواف(رود) غلام احمد لاله رودي 09105020768
340400 داراب(فارس) مسعود رستگار 09173300904
340890 داراب(فارس) نبی اله بهزادی 09179300327
341000 داراب(فارس) بهروز حقیقی 09377958245
340980 داراب(فارس) امیرحسین رنجبر 09171330535
340950 داراب(فارس) نسرین محمدپور 09178350269
372070 دزفول سيما خاكباز 09399950829
365020 رشت رفعت نوذري پرشكوهي 09118438817
365030 رشت افسانه شايان منش 09118327415
355030 زنجان علي اكبر سپهري 09122421820
355040 زنجان پرستو صیادی 09121413207
355040 زنجان پرستو صیادی 09121413207
350030 ساری فریور سمیعی 09121016521
320350 سبزوار(خراسان) محمود گفتي 09157145235
340340 سپيدان اردكان(فارس) سكينه زندي لك 09179205101
340350 سپيدان اردكان(فارس) قاسمعلي همتي 09176065696
340550 سپيدان اردكان(فارس) محمد ملك نسب اردكاني 09173085954
341020 سپیدان اردکان(فارس) مجید نظری 09173141467
393020 سمنان امير محمديان 09192311080
386020 سنندج محمد علي كوهي 09188722880
393050 شاهرود فاطمه اکبری 09196679331
393030 شاهرود سعیده مرادی 09192740962
393010 شاهرود(سمنان) مجيد شهابي 09372733062
330040 شهرضا مهدي كاظمي 09132204889
389030 شهرکرد شیدا احمدی خوئی 09356055769
372030 شوش(خوزستان) زینب الیاسی 09161425611
340690 شيراز اسمائيل رضائي نژاد 09172148470
340600 شيراز محمد امين حسيني شيركش 09178546313
340620 شيراز معصومه مراديان 09173418174
340630 شيراز مهجبين مكرمي 09375289598
340640 شيراز فرحناز منوچهري بيات 09171892028
340650 شيراز فرزاد ابراهيمي 09178073803
340720 شيراز سيما رفيعي 09175633070
340210 شيراز ساناز قاجاري 09171191788
340220 شيراز محمد خواجات 09171198521
340010 شيراز مليحه عبدشنطيايي 09171028566
340060 شيراز رضا گلشن كوار 09177047651
340240 شيراز جواد زارع مويدي 09718187275
340260 شيراز فاطمه تابع بردبار 09174129919
340270 شيراز آسيه حسين زاده 09371624009
340290 شيراز آصفه امين صانعي 09175608613
340300 شيراز بهنام بيهقي 09177123668
340310 شيراز فهيمه قاسمه 09171063313
340320 شيراز ندا جنتي 09174415641
340330 شيراز فاطمه برجسته 09178154303
340560 شيراز سعيد اسدي 09363239148
340570 شيراز حميد مصطفوي 09175301273
340580 شيراز فيروز كريمي 09173512976
340360 شيراز سيد رضا حسيني 09367523903
340370 شيراز مينا وجيهي 09171398057
340380 شيراز فرزانه يونسي گله زن 09177037572
340410 شيراز عبدالرسول صادقي 09380725822
340420 شيراز محمد رضا ضيمران 09399181133
340430 شيراز محبوبه دهقاني 09173243735
340440 شيراز خديجه فتحي برايجاني 09174743027
340450 شيراز الهام مهراد اصل 09173080699
340460 شيراز احسان پور شهرام 09374063852
340470 شيراز محمد رضا مزارعي 09171127709
340480 شيراز زهرا رحيمي 09380062290
340490 شيراز سروش عبد شنطيائي 09171045467
340500 شيراز مرضيه رضازاده دهكردي 09177191644
340510 شيراز مرتضي سليماني دودجي 09175032472
340520 شيراز خديجه دوكوهكي 09177040919
340530 شيراز مصطفي حاجي زاده 09173395576
340540 شيراز مرتضي آقائي كماچالي 09173113842
340110 شيراز مجيد ارجمند 09171081182
340120 شيراز اكرم السادات نويدي نيا 09171154558
340130 شيراز ليلا رازقي حقيقي 09179271277
340140 شيراز مصطفي اسدي 09171078059
340150 شيراز سيد محمد حسن حسيني 09171129590
340160 شيراز جلال هدايتي 09178287911
340170 شيراز بختيار دنيا 09177110855
340180 شيراز زينب رويين تن 09173200589
320400 شيروان(خراسان) الميرا نعمت الهي 09364369291
340250 شیراز بهاره رحمانیان کوشککی 09171080965
340670 شیراز سید محمد علی معینی 09173363016
340730 شیراز غلام رضا ترک فرد 09177066689
340740 شیراز صدیقه پاکدل 09174041808
340760 شیراز علی آقائی 09177091916
340820 شیراز محمد ایوب فرد متقی 09177133329
340830 شیراز فاطمه قاسمی 09178159481
340790 شیراز روح الله کشاورزی 09170548754
397070 شیراز خدیجه بازوئی 09369821272
340800 شیراز محمد میر محمدی 09174525787
340810 شیراز خدیجه کاویان 09353480149
341010 شیراز نسیم نیکنام 09176332802
340930 شیراز سید محمدکاظم حجتی 09177362019
340910 شیراز ویدا ضیغمی 09171877930
340870 فسا سحرناز زارعی ششده 09171357599
340970 فسا مجتبی بومه 09371370722
340610 فسا مريم اسماعيل زاده 09172518700
340780 فیروزآباد(فارس) مهناز خورشیدی 09199036065
370030 قزوین شبنم بهرام آبادی 09127866132
376020 قم مريم عابدي 09122538097
340710 كازرون محمد كرمي ايوبلو 09178242839
340390 كازرون مرضيه دهقاني 09301758589
310210 كرج معصومه عبادي خانقاه سادات 09355234350
374010 كرمان رفعت رفيع زادگان 09139381998
374020 كرمان سينا صديقي رايني 09393371629
374030 كرمان سجاد باقرزاده مشيزي 09132961195
385020 كرمانشاه پيمان نجفي شعاع 09181300852
385030 كرمانشاه سيد وحيد موسوي 09189336495
398030 گرگان محمدکاظم وکیلی 09113708649
365040 لاهیجان سید پویان حسینی 09112440678
365050 لاهیجان عزیز خانجانی 09113370817
340700 مرودشت رقيه سالاري 09173286158
340770 مرودشت فرشید دیندارلو 09397778030
340280 مرودشت بهبود اكبري 09170443002
340100 مرودشت نسرين كشاورزي 09170548754
320360 مشهد ريحانه مقيمي چاهك 09158624149
320070 مشهد علي اكبر نوذريان 09153150875
320100 مشهد نرگس چهكندي 09358804283
320140 مشهد فرشته حسين زاده 09151033374
320170 مشهد سمانه طلائي برآبادي 09155147821
320220 مشهد رزا شيرواني 09157987328
320230 مشهد سيد حامد مدرسي نژاد 09155236899
320310 مشهد فاطمه سياسي 09151039810
320320 مشهد طوبي شريفي 09155072517
320450 مشهد محمدرضا ابراهیمی 09366806547
320470 مشهد سمانه سلیمانی سدهی 09365052039
320460 مشهد علی موذن 09156536310
320420 مشهد مهدي عباسي بنهنگي 09352213048
383010 مشهد منصوره سليماني راد 09157808101
320440 مشهد سعیده سیدی جلالی 09151075321
320490 مشهد مسعود عرب 09153140882
387100 ملایر زهرا احمد وند کهریزی 09185929514
340990 میمند(فارس) یونس نظری 09366238800
340940 نورآباد(فارس) مهین کشتکار 09382229814
340960 نورآباد(فارس) مهین احمدی 09174839383
340850 نورآباد(فارس) مهرآفرین سیاوشیانی پور 09371753481
320410 نيشابور بهزاد رستگار 09151544839
320430 نیشابور معصومه یگانه دوست 09157072536
387070 همدان محمد بشیر یوسفی یگانه 09183070779
387060 همدان مجتبی امانی 09184407900
387050 همدان محسن روزبهاني 09189501293
387090 همدان مرتضی علیدادی 09188143200
396010 يزد عليرضا قاسمي تودشكچوئي 09133654387
340900 کازرون علی آقابزرگی 09170630371
310840 کرج خدیجه شکاری 09192553394
374040 کرمان سجاد عرب 09137135001
385040 کرمانشاه عسکر کریمی 09189324011
398020 کلاله زهرا عبدی 09366134483
340920 کوار علی رحیمیان 09173167036

هیچ یک از ما از آینده خود خبر نداریم چه برسد به فردا

برترین وب سایت بیمه ای کشور

بیمه پارسیان

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان