برندگان سال 95

تمام کسانی که بیمه نامه عمر خود را به صورت سالیانه پرداخت نمایند در قرعه کشی ماهیانه سایت شرکت داده خواهند شد
این قرعه کشی از شهریور ماه سال 93 شروع شده و افراد به صورت اتوماتیک از طریق سامانه پیامک بر اساس شماره بیمه نامه انتخاب می شوند

فروردین 95

اردیبهشت 95

خرداد 95

تیر 95

مرداد 95

شهریور 95

مهر 95

آبان 95

آذر 95

دی 95

بهمن 95


زمان باقیمانده تا قرعه کشی اسفند ماه بیمه عمر

قرعه کشی بیمه عمر پارسیان

چرا بیمه پارسیان را انتخاب کنیم؟

بیمه پارسیان رتبه اول بیمه های خصوصی

سازگاری کامل با انواع نمایش ها و دستگاه ها

بیمه پارسیان