برندگان سال 95

festival سال 95 / برندگان ویژه بیمه عمر پارسیان - بیمه پارسیان بزرگترین و کاملترین پایگاه اطلاع رسانی بیمه پارسیان - مشاوره تخصصی بیمه عمر پارسیان 376020تمام کسانی که بیمه نامه عمر خود را به صورت سالیانه پرداخت نمایند در قرعه کشی ماهیانه سایت شرکت داده خواهند شد
این قرعه کشی از شهریور ماه سال 93 شروع شده و افراد به صورت اتوماتیک از طریق سامانه پیامک بر اساس شماره بیمه نامه انتخاب می شوند

فروردین 95

اردیبهشت 95

خرداد 95

تیر 95

مرداد 95

شهریور 95

مهر 95

آبان 95

آذر 95

دی 95

بهمن 95

اسفند 95


زمان باقیمانده تا قرعه کشی فروردین ماه بیمه عمر

قرعه کشی بیمه عمر پارسیان

بیمه پارسیان

چرا بیمه پارسیان را انتخاب کنیم؟

بیمه پارسیان رتبه اول بیمه های خصوصی

سازگاری کامل با انواع نمایش ها و دستگاه ها

بیمه پارسیان