تبلیغات

mailzila تبلیغات رایگان ایمیلی mailzila تبلیغات رایگان ایمیلی farsigram تبلیغات حرفه ای و تجاری در فارسیگرام farsigram تبلیغات حرفه ای و تجاری در فارسیگرام
mailzila3 farsigram3

برندگان سال 93

festival سال 93 / برندگان ویژه بیمه عمر پارسیان - بیمه پارسیان به بیمه گذارانی که حق بیمه خود را به صورت سالیانه پرداخت کنند جوایزی به رسم یادبود از طرف سایت به آنها اهداء خواهد شدتمام کسانی که بیمه نامه عمر خود را به صورت سالیانه پرداخت نمایند در قرعه کشی ماهیانه سایت شرکت داده خواهند شد
این قرعه کشی از شهریور ماه سال 93 شروع شده و افراد به صورت اتوماتیک از طریق سامانه پیامک بر اساس شماره بیمه نامه انتخاب می شوند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند


زمان باقیمانده تا قرعه کشی خرداد ماه بیمه عمر

قرعه کشی بیمه عمر پارسیان

بیمه پارسیان

چرا بیمه پارسیان را انتخاب کنیم؟

بیمه پارسیان رتبه اول بیمه های خصوصی

سازگاری کامل با انواع نمایش ها و دستگاه ها

بیمه پارسیان