بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح کودکان

www.parsian-bimeh.ir  بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح کودکان بیمه پارسیان

بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح کودکان بیمه پارسیان

به منظور تامین آتیه كودكان، بیمه پارسیان شرایط خاصی را برای این گروه از بیمه‌شده‌ها در بیمه‌های عمروسرمایه‌گذاری درنظر گرفته است تا جنبه‌های سرمایه‌گذاری این بیمه‌نامه بیشتر گردد. به عبارت دیگر از آنجائیكه هدف اصلی والدین از خرید این نوع بیمه‌نامه فراهم كردن سرمایه مناسبی برای كودكان خود در دوران جوانی آنان است، بیمه پارسیان نیز تلاش كرده است بهترین شرایط را برای افزایش مبلغ اندوخته بیمه‌نامه فراهم آورد. به همین دلیل سقف سرمایه بیمه‌نامه محدود بوده و امكان افزایش سرمایه فوت تا سقف 5% وجود دارد، در عین حال در صورت تمایل والدین، میزان حق بیمه‌ بصورت سالانه قابل افزایش است. ضمنا با توجه به ویژگیهای این گروه از بیمه‌شده‌ها، بیمه‌نامه‌های كودكان، فاقد پوششهای اضافی می‌باشد.

 

 شرایط كلی این بیمه‌نامه عبارتند از:

1-  امكان خرید بیمه‌نامه برای كودكان از بدو تولد.
2-   میزان سرمایه بیمه نامه:

بیمه عمر و سرمایه گذاری کودکان پارسیان


میزان سرمایه فوت بیمه‌نامه ثابت و یا با افزایش 5 درصد خواهد بود
3-   حق بیمه می تواند با نرخ‌های 5، 10، 15 و 20 درصد افزایش یابد.
4-   توصیه می‌شود، بیمه‌شده حداقل در 50% منافع بیمه نامه در صورت حیات، ذینفع باشد.
5-   پوشش‌های اضافی شامل (فوت در اثر حادثه ، امراض خاص ، نقص عضو و یا از كارافتادگی ناشی از حادثه) از پایان 15 سالگی قابل ارائه می‌باشد.
لازم بذكر است برای خرید این نوع بیمه‌نامه الزامی به داشتن بیمه‌نامه عمر و سرمایه‌گذاری توسط والدین نیست.

basket

نكته مهم: در مواردی كه والدین می‌خواهند ضمن برخورداری از پوششهای بیمه‌ای، سرمایه مناسبی را برای فرزندان خود فراهم آورند، می‌توانند خود را به عنوان بیمه‌شده قرارداد در نظر گرفته و استفاده‌كننده از قرارداد را (در هر دو صورت فوت یا حیات) فرزند یا فرزندان خود قرار دهند.

بیمه پارسیان