نمایندگان بیمه پارسیان در استان خراسان جنوبی
www.PARSIAN-BIMEH.IR
كد نماينده نام و نام خانوادگي شهر نشانی شماره تماس
521130 مجتبي آهني بيرجند خيابان غفاري، نبش غفاري4، پلاك 55/3 05612232627-05612225605
521890 فاطمه دهقاني بيرجند خيابان مدرس، نبش مدرس7، پلاك105، طبقه همكف، كدپستي:9713835738 05612226249
522050 غلامرضا رمضاني بيرجند خيابان پاسداران، حدفاصل پاسداران36و ابن حسام، پلاك 31 05614425200
522160 محمد غريبي بيرجند ميدان طالقاني، روبروي دادگستري، كد پستي9719613776 05612225737-09155618371
522310 مجيد محمدخواه بيرجند خيابان غفاري، خيابان زكرياي رازي، پلاك 28، كد پستي: 9717973545 05614449753
522390 عصمت كاظمي بيرجند سجادشهر، خيابان امامت، امامت 22، كد پستي 9718974898 05614314576
522420 حميد عبدالهي بيرجند چهار راه دوم توحيد، خيابان امام موسي صدر غربي، پلاك 57 05614447011
522430 عليرضا كريمي بيرجند خيابان سجاد شهر، فلكه اول سجاد شهر، خيابان شاهد، روبروي اداره آموزش پرورش 05614311699
522480 رضا براتي بيرجند ميدان آزادي، كد پستي 9318953745 05612317985
522620 فاطمه شخمي قائن بلوار سيمان، بعد از چهارراه بيمارستان كد پستي 9761776478 05625263133

بیمه پارسیان

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان