چرا بیمه مهندسی و چرا بیمه پارسیان

بیمه های مهندسی
تبعات مالی و اقتصادی ناشی از خسارت های فیزیكی و غیر قابل پیش بینی وارده به پروژه های پیمانكاری، همواره یكی از دغدغه های اساسی كارفرمایان و پیمانكاران بوده است. شركت بیمه پارسیان، به عنوان یكی از معتبرترین شركت های بیمه ای كشور این افتخار را دارد كه ضمن شناخت نیازها و نگرانی های دست اندركاران، با استفاده از توان بالای مالی، دانش فنی و متخصصین خبره خود، به شما پوشش های مناسبی جهت انتقال ریسك های مالی تهدید كننده پروژهای عمرانی، صنعتی و زیربنایی ارائه نماید.

چرا بیمه مهندسی، چرا بیمه پارسیان؟
پروژه های زیر بنایی عمرانی و صنعتی در كلیه مراحل ساخت، نصب و همچنین در دوره های نگهداری،‌ آزمایش و بهره برداری با خطرات گوناگونی مواجه هستند. بیمه های مهندسی شركت بیمه پارسیان، راهكاری برای انتقال این نوع ریسك ها و ایجاد آرامش و امنیت خاطر برای دست اندركاران پروژه‌هاست. به طور مثال بیمه های تمام خطر پیمانكاران و نصب در بیمه های مهندسی،‌ تمام خطر بوده و كلیه خطرات طبیعی، خطاهای انسانی و خسارت وارده به اشخاص ثالث (بجز برخی استثنائات) را جبران می نمایند. شركت بیمه پارسیان با بكارگیری متخصصین فنی و بیمه ای و توانایی پذیرش انواع پوشش های بیمه ای مهندسی، تلاش می كند تا آرامش و امنیت مالی و اقتصادی را برای شما فراهم سازد.

انواع بیمه های مهندسی
بیمه های مهندسی فعالیت های متنوع مهندسی را در رشته های گوناگون تحت پوشش قرار می دهد كه به دو نوع اصلی تقسیم می گردد. اول، بیمه‌نامه‌هایی كه برای دوره احداث پروژه‌های عمرانی و زیربنایی صادر می‌شوند و شامل بیمه تمام خطر نصب، بیمه تمام خطر پیمانكاران و بیمه عدم‌النفع ناشی از تاخیر در بهره‌برداری می‌ گردد و دوم بیمه‌نامه‌هایی كه در برای دوره بهره‌برداری صادر می‌شوند كه شامل سازه‌های تكمیل شده، شكست ماشین‌آلات، عدم‌النفع ناشی از شكست ماشین‌آلات،‌ بیمه ماشین‌آلات و تجهیزات پیمانكاری،‌ بیمه تجهیزات الكترونیكی، بیمه فساد كالا در سردخانه،‌ بیمه بویلر و مخازن تحت فشار می گردد.

festival 1

festival 2

 

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان