چرا بیمه مسئولیت و چرا بیمه پارسیان

بیمه های مسئولیت
روزانه حوادث بیشماری در اطراف ما رخ می‌دهد و طبق قانون، هر شخصی كه باعث ایجاد خسارت (جانی و مالی) برای افراد دیگر شود مسئول جبران آن است. اگر چنین شرایطی پیش آید و شما در موقعیتی قرار گیرید كه مسئول یك حادثه شناخته شوید داشتن یك بیمه نامه مناسب می تواند پوشش كافی را برای شما فراهم سازد. شركت بیمه پارسیان با ارائه انواع بیمه های مسئولیت این امكان را برای شما فراهم می سازد.

چرا بیمه مسئولیت، چرا شركت بیمه پارسیان؟
در هر زمینه ای كه فعالیت می كنید داشتن بیمه مسئولیت برای شما الزامی است برای اینكه ممكن است، مسئول خسارت یا آسیبی كه به دیگران و اموالشان وارد شده است شناخته شوید. مناسب‌ترین راه برای جبران چنین خسارتهایی بیمه‌های مسئولیت است كه با پرداخت مبلغی اندك توسط اقشار گوناگون جامعه، آرامش را برای آن‌ها فراهم می‌آورد. این بیمه نامه از شما و كسب و كارتان در مقابل هرگونه ادعای خسارت ناشی از حوادث غیر عمدی كه باعث آسیب به افراد و اموال آنها می شود، حمایت می كند.

انواع بیمه‌های مسئولیت
تنوع بیمه های مسئولیت بسیار زیاد است اما می توان آنها را به پنج دسته كلی تقسیم بندی كرد كه عبارتند از بیمه مسئولیت كارفرما در قبال كاركنان، بیمه مسئولیت حرفه‌ای و بیمه مسئولیت مدنی عمومی، بیمه مسئولیت مدنی تولیدكنندگان كالا در قبال استفاده كنندگان و اشخاص ثالث و بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای قرارداد .

festival 1

festival 2

 

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان