بیمه طرح بیمه سنوات كاركنان

www.parsian-bimeh.ir  بیمه طرح بیمه سنوات كاركنان

 بیمه طرح بیمه سنوات كاركنان

 طرح بیمه سنوات كاركنان چیست؟

 بیمه سنوات كاركنان با هدف ایجاد پشتوانه مالی برای ایام بازنشستگی كاركنان و نیز كاهش تعهدات مالی كارفرما طراحی گردیده است. در این طرح كارفرما با پرداخت مبلغی معادل پایه حقوق كاركنان بصورت سالانه و فراهم آوردن پوشش های بیمه ای برای آنان، سرمایه مناسب و مطمئنی را در زمان بازنشستگی یا قطع همكاری برای كاركنان تامین می‌نماید.چه منافعی برای كارفرمایان و كاركنان ایجاد می نماید؟

  پرداخت سنوات كاركنان به شركت بیمه براساس حقوق پایه هر سال
  سرمایه گذاری سنوات پرداختی و تشكیل اندوخته سرمایه گذاری
  امكان پرداخت حق سنوات واقعی كاركنان بر اساس آخرین حق بیمه پرداختی و مدت زمان سابقه نزد شركت بیمه
  امكان پرداخت مبلغی بیش از سنوات واقعی كاركنان در زمان بازنشستگی
  تخصیص سود تضمینی سالانه بصورت روزشمار به اندوخته سرمایه گذاری
  بهره مندی از سود مشاركت معادل ۸۵ % سود تحقق یافته مازاد بر سود تضمینی در صورت از محل اندوخته بیمه نامه های سنوات

مزایای متعدد این بیمه نامه برای كاركنان چیست؟

  تجمیع مبالغ سنوات بر اساس آخرین حق بیمه پرداختی كارفرما و دریافت آن در پایان زمان همكاری
  امكان دریافت مبلغی مازاد بر مبلغ سنوات واقعی در زمان بازنشستگی
  امكان دریافت سرمایه بیمه نامه بصورت یكجا یا مستمری
  استفاده از پوشش های بیمه ای به مدت ۳۰ سال
  امكان استفاده از پوشش های بیمه ای در حین قرارداد
  تامین سرمایه بیمه ای متناسب با حق بیمه پرداختی برای اعضای خانواده در صورت فوت هر یك از كاركنان در طول قرارداد
  معافیت سرمایه دریافتی از مالیات بر ارث و درآمد

 امكان دریافت وام تا ۹۰ % ارزش بازخریدی بیمه نامه با شرایط استثنایی

  بدون ضامن و سپردن وثیقه
  بازپرداخت در دوره زمانی حداكثر ۴ ساله و با مناسب ترین نرخ بهره
  كاهش نیافتن اندوخته بیمه نامه و تخصیص سود به كل اندوخته بیمه نامه درصورت دریافت وام

  پوشش های بیمه ای در این بیمه نامه شامل چه تعهداتی است؟

  امكان تعیین سرمایه فوت تا ۱۸ برابر حق بیمه پرداختی سالانه
  كمك هزینه درمانی بیماریهای صعب العلاج معادل ۳۰ درصد سرمایه بیمه ای تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال برای هر یك از كاركنان
  دریافت سرمایه تا ۴ برابر سرمایه بیمه ای درصورت فوت براثرحادثه
  دریافت سرمایه نقص عضو یا از كارافتادگی دائم ناشی از وقوع حادثه

 مزایای ویژه طرح سنوات پارسیان چیست؟


 امكان انتقال تعهدات سنوات تجمیع شده سالهای گذشته به شركت بیمه

  ارائه تخفیف جمعی و افزایش ارزش بازخریدی بیمه نامه- ارائه تخفیف از دیگر رشته های بیمه ای (بدنه، حوادث، آتش سوزی و...)
  دریافت سود تشویقی در صورت پرداخت حق بیمه زودتر از تاریخ سررسید
  امكان افزایش حق بیمه پرداختی متناسب با حقوق پایه هر سال
  افزایش پوشش های بیمه ای در هر سال متناسب با افزایش حق بیمه پرداختی


زمان باقیمانده تا قرعه کشی اسفند ماه بیمه عمر

قرعه کشی بیمه عمر پارسیان

بیمه پارسیان

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان