دریافت وام

دستور العمل پرداخت وام به بیمه گذاران بیمه های عمر و پس‌انداز و عمر و سرمایه‌گذاری

بر اساس ماده 26 آیین نامه شماره 13 بیمه های عمر و سرمایه گذاری، تمامی بیمه گذاران بیمه های عمر انفرادی (عمر و پس انداز و عمر و سرمایه گذاری) در صورت احراز شرایط خاص (ذیل ماده 1) ، مشمول دریافت وام از محل ذخایر بیمه نامه های خود خواهند بود.

 ماده 1- شرایط لازم جهت دریافت وام:

  بیمه گذار كلیه حقوق خود را نسبت به بیمه نامه عمر خود به عنوان وثیقه وام به بیمه گر منتقل می نماید.
  بیمه نامه دارای اعتبار و جاری باشد. بیمه نامه های فسخ شده، ابطال شده، بازخرید شده یا معلق مشمول دریافت وام نمی باشند.
  دو سال تمام از مدت بیمه نامه گذشته باشد.
  حق بیمه دو سال تمام پرداخت شده باشد.
  بیمه نامه دارای ارزش بازخرید باشد.
  بیمه نامه هیچگونه بدهی نداشته باشد. در صورت داشتن بدهی هنگام درخواست وام، بدهی باقیمانده بیمه نامه بایستی توسط بیمه گذار تسویه شود.
  بیمه شده قبلاً وام دریافت نكرده باشد و یا در صورت اخذ وام قبلی، آن را به طور كامل تسویه كرده باشد.

hr

 ماده 2- مشخصات وام:

  تمامی بیمه گذاران بیمه های عمر انفرادی (عمر و پس انداز و عمر و سرمایه گذاری) در صورت احراز شرایط خاص ( موضوع ماده 1) ، می توانند حداكثر تا سقف 90 درصد ارزش بازخرید بیمه نامه های خود، وام دریافت كنند.
  وام دریافتی بایستی توسط بیمه گذار طی مدت زمانی معین كه در زمان دریافت وام مشخص خواهد شد، مستهلك گردد. مدت زمان استهلاك وام (بازپرداخت وام) برابر مدت باقیمانده از بیمه نامه یا برابر با 4 سال (هر كدام كه كمتر باشد) خواهد بود.
  نرخ بهره بكار رفته جهت تقسیط وام، 4 درصد بیشتر از نرخ بهره فنی خواهد بود.
  بیمه گذار می تواند اقساط وام را به صورت ماهانه و یا هر سه ماه یكبار، پرداخت نماید.
  زمان پرداخت اولین قسط وام در پرداخت به صورت ماهانه، یك ماه پس از دریافت وام و در پرداخت به صورت هر سه ماه یكبار، سه ماه پس از دریافت وام خواهد بود.
  بیمه گذار می تواند پرداخت اولین قسط وام را (اقساط ماهانه یا سه ماهانه) حداكثر 4 ماه پس از دریافت وام، آغاز نماید.
  اقساط وام بایستی در سررسید مقرر، توسط بیمه گذار پرداخت گردد. در غیر این صورت قسط پرداخت نشده مشمول جریمه دیركرد قرار خواهد گرفت.

hr

 ماده 3- تسویه وام قبل از اتمام مدت بازپرداخت وام:

  بیمه گذار می تواند در هر لحظه از زمان قبل از اتمام مدت بازپرداخت، نسبت به تسویه مانده بدهی وام خود اقدام نماید. بدیهی است اقساط پرداخت نشده تا زمان تسویه به علاوه سود دیركرد اقساط معوق، به مانده بدهی وام در زمان تسویه اضافه و از بیمه گذار اخذ خواهد گردید.
  در صورت اتمام مدت بیمه نامه و یا بازخرید آن قبل از اتمام مدت بازپرداخت وام، بیمه گر نسبت به تسویه اجباری وام اقدام خواهد كرد.
  در صورت تسویه وام، سود اقساط وام قبل از تاریخ مقرر، قابل برگشت می باشد.

hr

 ماده 4- فسخ یا ابطال بیمه نامه:

  در صورتی كه مجموع بدهی های وام در هر لحظه (شامل مانده وام، جمع اقساط پرداخت نشده و جرایم دیركرد) بیش از ارزش بازخرید بیمه نامه در آن لحظه باشد، بیمه نامه پس از یك دوره اخطار، خود به خود فسخ خواهد شد.

Cover