پرداخت هزینه درمان بیماری های خاص

  در این بیمه تکمیلی، بیمه گر متعهد می شود که بیمه شده 3 ماه پس از انعقاد بیمه نامه، به یکی از بیماری های خاص مبتلا گردد و این امر منجر به بستری شدن در بیمارستان گردد، بخشی از هزینه های مربوط به درمان را تا سقفی معین بپردازد.

  بیماری های خاص تحت پوشش شامل: انواع سرطان ها، سکته مغزی، سکته قلبی، اعمال جراحی عروق کرونر و پیوند اعضای اصلی بدن و سایر بیماری هایی که در لیست بیماری های خاص توسط بیمه گر تعیین شده، می باشند.

  هماهنطور که قبلا جزء شرایط اصلی بیمه نامه های عمر عنوان شد؛ سرمایه تنها در صورت فوت و یا در انقضای مدت بیمه قابل پرداخت است ولی این پوشش به بیمه شده و خانواده اش کمک می کند که هنگام بیماری (زمانی که قادر به دریافت سرمایه نیستند!) بتوانند بخشی از هزینه های سنگین این بیماری ها را تامین کنند.

  در صورت داشتن این پوشش اضافی، چنانچه بیمه شده در طول مدت بیمه به یکی از بیماری های خاص مشمول بیمه نامه، دچار شود که منجر به بستری شدن در بیمارستان گردد، می تواند تا 30 درصد سرمایه فوت مشروط بر آنکه از سقف خاصی (در حال حاضر تا 20 میلیون تومان) تجاوز نکند، تحت پوشش قرار گیرد.

به این سقف پوشش سرمایه امراض خاص نیز اطلاق می شود.

Cover